Beet Jai Hai Beet Jai Hai Janam Akajre (Jaijaivantee)
Shabads & Shalok of Guru Tegh Bahadur Jee

Click 'Play' to listen track

logo