Ek Pita Ekas Ke Hum
Kar Kirpa Vasoh Meri Hriday

Click 'Play' to listen track

logo