Nadi Tarndarhi Maida Khoj Na Khumbe
Gur Parmesar Pujiye

Click 'Play' to listen track

logo