Satgur Mera Seda Dayala
Darshan Dekh Jiva Gur Tera

Click 'Play' to listen track

logo