Satgur Sang Nahi Man Dolai
Na Ko Dushman Dokhiya

Click 'Play' to listen track

logo