Sukhie Kau Pekhe Sab Sukhiya
Nanak Dukhia Sabh Sansar

Click 'Play' to listen track

logo